မန္တလေးရုံးချုပ်

 အမှတ်(ဒ-၄/၁၀၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၆၂ လမ်း နှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၃၆ လမ်း နှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၉ – ၄၅၅ ၅၀၀ ၅၃၀၊ ၀၉ – ၄၄၅ ၅၄၄ ၅၁၅၊ ၀၉ – ၄၄၅ ၅၄၄ ၅၂၅။

 

ရန်ကုန်ရုံး

   အမှတ်(၁၀၉၂/က)၊ သံသုမာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(မြင်သာဈေးမှတ်တိုင် နှင့် ဘေလီမှတ်တိုင်ကြား၊ ဇီဇဝါ ဥယျာဉ်အိမ်ယာရှေ့)


၀၉ – ၄၅၅ ၅၀၀ ၅၄၀၊ ၀၉ – ၄၄၄ ၂၁၁ ၅၉၉၊ ၀၉ – ၄၂၀ ၄၀၄ ၀၃၀၊ ၀၉ – ၄၂၀ ၄၀၄ ၀၅၀၊ ၀၉ – ၄၄၅ ၅၄၄ ၅၃၅ဝ

 

  swesinchanthar@gmail.com, swesinchantharygn@gmail.com, swesinchantharmdy@gmail.com, myintswe96@gmail.com.